matiau ioga gorau ar gyfer yr holl gariadon ioga

Mae pob un o'r freaks ffitrwydd sy'n dibynnu ar y ffyrdd traddodiadol o aros yn ffit yn gwybod pa mor bwysig yw ioga yn dda iawn. Ioga yn ymwneud eich ystum, yn hytrach asanas ioga i fod yn fwy manwl gywir. Os ydych am gyrraedd budd mwyaf posibl o ioga, mae'n rhaid i chi sicrhau bod eich ystum yn iawn. Er mwyn cael y ystum cywir ac i sicrhau bod eich cefn yn syth tra byddwch yn ei wneud asanas ioga gorwedd i lawr ar eich cefn, mat ioga yn ddefnyddiol iawn.Os ydych yn ddryslyd ynghylch a oes angen mat ioga neu y mat dylech brynu, mae gennym ateb i chi. Dyma rai o'r rhesymau pam y dylech chi berchen ar un, mathau o matiau ioga a rhai gorau, dylech ddewis: -

Pam mat ioga yn dda i chi?

 • Mae mat ioga yn rhoi eich gofod ioga personol chi. Os ydych yn ymarfer yoga mewn parc cyhoeddus, diffinio eich gofod gyda chymorth mat atal ymyrraeth gyhoeddus yn yr ardal honno a gallwch wneud ioga heb unrhyw aflonyddwch.
 • Mae'n cael ei wneud o ddeunydd gwrth-skid. Felly, bydd yn eich atal rhag llithro oherwydd chwysu yn arwain at fân anafiadau tra'n perfformio y asanas ioga
 • Bydd mat ioga bob amser yn eich ffrind ar fore gwlyb. Pe bai wedi glawio trwy'r nos a bod eich glaswellt lawnt yn wlyb, yoga perfformio ar fatiau ioga arbennig a fydd yn gadael i chi barhau â'ch yoga heb wlychu.

Mathau o matiau ioga

 • matiau ioga Gludiog

Mae'r rhain yn matiau ioga gwrth-sgid sy'n dda ar gyfer dechreuwyr sydd heb ormod o reolaeth dros eu corff tra'n perfformio asanas ioga. Maent yn hyd yn oed yn dda ar gyfer y rhai sy'n chwysu llawer fel nad ydynt yn llithro.

 • matiau ioga Teithio

Mae'r rhain yn ysgafn mewn pwysau ac yn hawdd i blygu fel y gallwch eu cario gyda chi ble bynnag y byddwch yn teithio. Fodd bynnag, nid ydynt yn dda i gael eu defnyddio bob dydd.

 • matiau ioga rwber naturiol

I'r rhai sydd am i leihau eu cyfraniad tuag at lygredd amgylcheddol, matiau ioga hyn yn berffaith. Gan eu bod yn cael eu gwneud o gynhwysion naturiol, matiau hyn yn ddiogel i bobl sydd â chroen sensitif.

 • mat ioga Jute

Mae'r matiau ioga traddodiadol a ddefnyddir i gael eu gwneud o jiwt oherwydd yr elfen sylfaenol naturiol. Nid ydynt mor wydn, ond bydd yn fod yn ddewis da os ydych yn chwilio am opsiwn cost-effeithiol

 • mat ioga cotwm

Mae'r rhain yn cael eu gwneud o ffabrig cotwm trwchus ac yn dda ar gyfer y rhai sy'n hoffi i olchi eu heiddo bob hyn a hyn. Mae hefyd yn opsiwn cost-effeithiol i'w hystyried.


amser Swydd: Oct-24-2018

Danysgrifio i'n cylchlythyr

Ar gyfer ymholiadau am ein cynnyrch neu rhestr brisiau, gadewch eich e-bost i ni a byddwn yn cysylltu â chi o fewn 24 awr.

Dilynwch ni

ar ein cyfryngau cymdeithasol
 • sns02
 • sns03
 • sns04
 • sns05
WhatsApp Sgwrs Ar-lein!